U Narodnoj knjižnici Sutivan u studenom i prosincu 2012. održava se besplatna obuka za rad na računalu za svu djecu drugog, trećeg i četvrtog razreda područne Osnovne škole.

Budući mladi informatičari upoznaju se sa računalima od hardwarea preko softwarea, sa konstrucijom, sklapanjem, pojmovima, radom u raznim programima na Windows i Linux sučeljima.