Pinus halepensis

Ostali nazivi: bijeli bor, bili bor

Engleski naziv: Alepo Pine

Porodica Pinaceae – borovi.

Stablo je visine 10-20 m, nepravilne krošnje. Svjetlozeleni igličasti listovi tanki su i savitljivi. Cvjetovi  su jednospolni i cvatu u travnju i svibnju. Jajoliki češeri dugi  su 6-10 cm i okrenuti nadolje. Karakterističan je za mediteransko područje nadmorskih visina do 200 m. Raste na siromašnim i plitkim tlima. Dobro podnosi sušu, posolicu i jaku buru pa ga nalazimo duž cijele obale.

Ime je dobio po drevnom sirijskom gradu Aleppu. Može doživjeti i do 200 godina, ali njegove sastojine danas često stradavaju od ljetnih požara. Nekada se koristio u brodogradnji i kao sitno tehničko drvo (kolci, podupirači i sl.).

Na otocima se intenzivno smolario sredinom prošloga stoljeća jer daje velike količine kvalitetne smole (u sezoni 2,6 kg po stablu). Zahvaljujući svojim biološkim osobinama idealna je vrsta za pošumljavanje našega krša.

 

P408344402

 

 

 

 

FRA_456601