Barlia robertiana

 

Porodica Orchidaceae – kaćuni.

 

Stanište: mediteranski pašnjaci, garizi, prorijeđena makija i prorijeđene šume.

FRA_495102

 

 

 

 

 

FRA_494901